Ekonomi och budget

För att uppnå Herrljunga kommuns fyra visionsmål krävs en välskött kommunal ekonomi.

Budget

Kommunen ska årligen upprätta och fastställa budget och verksamhetsplan för kommande tre år. Där tydliggörs mål för ekonomin och för verksamheterna. Budgeten används för uppföljning av kommunens ekonomin.

Varifrån kommer kommunens intäkter?

Herrljunga kommuns invånare betalar totalt 33,67 kronor i skattesats på varje intjänad hundralapp:

  • Kommunalskatt 21,94
  • Landstingsskatt 11,48
  • Begravningsavgift 0,25

*Är du medlem i Svenska kyrkan betalar du även en avgift på 1,373 kronor på varje intjänad hundralapp.

Alla intäkter

Kommunens intäkter består av:

  • Skatt 64 %
  • Generella stadsbidrag och utjämning 17 %
  • Bidrag 8 %
  • Övrigt 4 %
  • Försäljning av verksamhet och entreprenad 3 %
  • Taxor och avgifter 3 %
  • Hyror och arrenden 1%

Hur används pengarna?

Verksamhetsområde 2019

Här kan du se hur pengarna använts per verksamhetsområde 2019.

Kostnadsslag 2019

Här kan du se hur pengarna använts per kostnadsslag 2019.