Kontakta oss

Välkommen till Herrljunga kommun! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring vår verksamhet.

Telefon: 0513-170 00
Sommaröppettider 5 juli-20 augusti: Måndag-torsdag 08.00 - 16.00, fredag 08.00 - 15.00. Observera, lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.

Avvikande öppettider

Besöksadress: Torget 1, 524 30 Herrljunga
Postadress: Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Organisationsnummer: 212 000-15 20
Bankgiro: 841-0078
E-faktura: Fakturaväxel InExchange
E-fakturaadress 2120001520
GLN 7362120001521
PEPPOL 0007:2120001520

Kontakt tjänsteperson

Läs mer om hur du kan kontakta oss

Kontakt förtroendevaldalänk till annan webbplats

Kontaktinformation till politiker finns i vårt förtroendemannaregister

Lämna synpunkt

Vi vill veta vad du tycker, eller vad som behöver åtgärdas

Felanmälan

Rapportera om något gått sönder ute i vår offentliga fysiska miljö

Avvikande öppettider

Dag före röd dag samt dag innan pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton samt fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag stänger kommunhusets kundtjänst och reception kl. 12.00.

Kontakta tjänsteperson

Vi tycker det är viktigt med "en väg in" i kontakt med oss. Då kan vi hjälpa dig att komma rätt från början. För att få kontakt med tjänstepersoner i Herrljunga kommun ringer du 0513-170 00, så kopplas du till rätt person för ditt ärende. Du kan även skicka e-post med ditt ärende till herrljunga.kommun@herrljunga.se. Det finns även kontaktinformation längst ner på många av våra sidor på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till förvaltningschefer och verksamhetsfunktioner

Kommundirektör

Ior Berglund
Tfn: 0513-17111
E-post: ior.berglund@herrljunga.se

Bildningsförvaltningen

Bildningschef
Annica Steneld
Tfn: 0513-17402
E-post: annica.steneld@herrljunga.se

Utvecklingsledare
Erik Thaning
Tfn: 0513-17405
E-post: erik.thaning@herrljunga.se

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Kaisa Lundqvist
Tfn: 0322-600621
E-post: kaisa.lundqvist@vargarda.se

IT, växel och telefoni

IT-chef
Susanne Ljungqvist
Tfn: 0513-17009
E-post: susanne.ljunqvist@herrljunga.se

Kommunstyrelsens förvaltning

Administration och kommunikationschef
Anna Gawrys
Tfn: 0513-17112
E-post: anna.gawrys@herrljunga.se

Dataskyddsombud
E-post: dso@borasregionen.se

Kommunikatörer
Malin Bülling
Tfn: 0513-17125
E-post: malin.bulling@herrljunga.se

Lea Greim
Tfn: 0513-17021
E-post: lea.greim@herrljunga.se

Folkhälsostrateg
Li Johansson Nyström
Tfn: 0513-17130
E-post: li.johanssonnystrom@herrljunga.se

Besöksnäringansvarig
Birgitta Saunders
Tfn: 0513-17031
E-post: birgitta.saunders@herrljunga.se

Personalavdelningen

Personalchef
Kristian Larsson
Tfn: 0322-600628
E-post: kristian.larsson@vargarda.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen samt myndighetsnämnder är ansvariga för sitt ansvarsområde
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Räddningstjänsten

Räddningschef
Johan Fors
Tfn: 0513-17091
E-post: johan.fors@herrljunga.se

Socialförvaltningen

Socialchef
Sandra Säljö
Tfn: 0513-17140
E-post: sandra.saljo@herrljunga.se

Verksamhetschef Myndighet
Christel Bergström
Tfn: 0513-17156
E-post: christel.bergstrom@herrljunga.se

Enhetschef Barn och Familj
Maria Sjödal
Tfn: 0513- 17373
E-post: maria.sjodalh@herrljunga.se

Enhetschef Vuxen
Jeanette Sjögren
Tfn: 0513- 17178
E-post: jeanette.sjogren@herrljunga.se

Verksamhetschef Socialt Stöd
Jennie Turunen
Tfn: 0513-17187
E-post: jennie.turunen@herrljunga.se

Enhetschef Sysselsättning
Mirnes Voloder
Tfn: 0513- 17368
E-post: mirnes.voloder@herrljunga.se

Enhetschef Verkställighet
Emma Sjöberg
Tfn: 0513- 17190
E-post: emma.sjoberg@herrljunga.se

Enhetschef Funktionshinder
Anna Ljungqvist
Tfn: 0513- 17146
E-post: anna.ljungqvist@herrljunga.se

Verksamhetschef Vård och omsorg
Susanne Johnsen
Tfn: 0513-17155
E-post: susanne.johnsen@herrljunga.se

Enhetschef Hagen
Siv Hagengrinder
Tfn: 0513- 17269
E-post: siv.hagengrinder@herrljunga.se

Enhetschef Hemgården
Maarit Eklund-Johnsson
Tfn: 0513- 17210
E-post: maarit.eklund-johnsson@herrljunga.se

Simon Johansson
Tfn: 0513- 17250
E-post: simon.johansson@herrljunga.se

Enhetschef hemsjukvård
Eva Martinsson
Tfn: 0513- 17343
E-post: eva.martinsson@herrljunga.se

Enhetschef stöd i ordinärt boende (korttid), bemmaningen, dagträffen och natten Hagen
Christina Broberg
Tfn: 0513- 17177
E-post: christina.broberg@herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Ljung
Ann-Marie Olfwenstam
Tfn: 0513-17287
E-post: ann-marie.olfwenstam@herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga Tätort
Michaela Hektor
Tfn: 0513- 172 39
E-post: michaela.hektor@herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga Landsbygd
Rickard Larsson
Tfn: 0513- 17249
E-post: rickard.larsson@herrljunga.se

Tekniska förvaltningen

Samhällsbyggnadschef
Joakim Strömdahl
Tfn: 0513-17209
E-post: joakim.stromdahl@herrljunga.se

Plan och Byggchef
Emil Hjalmarsson
Tfn: 0513-17180
E-post: emil.hjalmarsson@herrljunga.se

Miljöchef
Elaine Larsson
Tfn: 0513-17121
E-post: elaine.larsson@herrljunga.se

Tf Fritidschef
Peter Friman
Tfn: 0513-17432
E-post: peter.friman@herrljunga.se

Gata och Parkchef
Claes-Håkan Elvesten
Tfn: 0513-17192
E-post:claes-hakan.elvesten@herrljunga.se

Lokalvårdschef
Marketta Lundström
Tfn: 0513-17206
E-post: marketta.lundstrom@herrljunga.se

Kost och tvättchef
Irene Andersson
Tfn: 0513-17217
E-post: irene.andersson@herrljunga.se

Renhållningschef
Mikael Johnsson
Tfn: 0322-600647
E-post: mikael.johnsson@vargarda.se

Fastighetschef
Tobias Odsvik
Tfn: 0513-17205
E-post: tobias.odsvik@herrljunga.se