Kontakta oss

Välkommen till Herrljunga kommun! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar kring vår verksamhet.

Telefon: 0513-170 00
Sommaröppettider 5 juli-20 augusti: Måndag-torsdag 08.00 - 16.00, fredag 08.00 - 15.00. Observera, lunchstängt mellan kl. 12.00-13.00.

Avvikande öppettider

Besöksadress: Torget 1, 524 30 Herrljunga
Postadress: Herrljunga kommun, Box 201, 524 23 Herrljunga
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Organisationsnummer: 212 000-15 20
Bankgiro: 841-0078
E-faktura: Fakturaväxel InExchange
E-fakturaadress 2120001520
GLN 7362120001521
PEPPOL 0007:2120001520

Kontakt tjänsteperson

Läs mer om hur du kan kontakta oss

Kontakt förtroendevaldalänk till annan webbplats

Kontaktinformation till politiker finns i vårt förtroendemannaregister

Lämna synpunkt

Vi vill veta vad du tycker, eller vad som behöver åtgärdas

Felanmälan

Rapportera om något gått sönder ute i vår offentliga fysiska miljö

Avvikande öppettider

Dag före röd dag samt dag innan pingstafton, midsommarafton, julafton och nyårsafton samt fredagen efter Kristi himmelsfärdsdag stänger kommunhusets kundtjänst och reception kl. 12.00.

Kontakta tjänsteperson

Vi tycker det är viktigt med "en väg in" i kontakt med oss. Då kan vi hjälpa dig att komma rätt från början. För att få kontakt med tjänstepersoner i Herrljunga kommun ringer du 0513-170 00, så kopplas du till rätt person för ditt ärende. Du kan även skicka e-post med ditt ärende till herrljunga.kommun@herrljunga.se. Det finns även kontaktinformation längst ner på många av våra sidor på webbplatsen.

Kontaktuppgifter till förvaltningschefer och verksamhetsfunktioner

Kommundirektör

Ior Berglund
Tfn: 0513-171 11
E-post: ior.berglund@herrljunga.se

Bildningsförvaltningen

Bildningschef
Annica Steneld
Tfn: 0513-174 02
E-post: annica.steneld@herrljunga.se

Utvecklingsledare
Erik Thaning
Tfn: 0513-174 05
E-post: erik.thaning@herrljunga.se

Ekonomiavdelningen

Ekonomichef
Linda Rudenwall
Tfn: 0322-600 621
E-post: linda.rudenwall@vargarda.se

IT-, växel och telefoni

Tf. IT-chef
Mikael Andersson
Tfn: 0322-600866
E-post: mikael.andersson@herrljunga.se

Kommunstyrelsens förvaltning

Tf Administration och kommunikationschef
Hanna Franzén
Tfn: 0513-174 35
E-post: hanna.franzen@herrljunga.se

Dataskyddsombud
E-post: dso@borasregionen.se

Kommunikatörer
Tf kommunikationschef

Malin Bülling
Tfn: 0513-171 25
E-post: malin.bulling@herrljunga.se

Lea Greim
Tfn: 0513-170 21
E-post: lea.greim@herrljunga.se

Folkhälsostrateg
Li Johansson Nyström
Tfn: 0513-171 30
E-post: li.johanssonnystrom@herrljunga.se

Besöksnäringansvarig
Birgitta Saunders
Tfn: 0513-170 31
E-post: birgitta.saunders@herrljunga.se

Personalavdelningen

Personalchef
Kristian Larsson
Tfn: 0322-600628
E-post: kristian.larsson@vargarda.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen samt myndighetsnämnder är ansvariga för sitt ansvarsområde
E-post: herrljunga.kommun@herrljunga.se

Räddningstjänsten

Räddningschef
Johan Fors
Tfn: 0513-170 91
E-post: johan.fors@herrljunga.se

Socialförvaltningen

Socialchef
Sandra Säljö
Tfn: 0513-17140
E-post: sandra.saljo@herrljunga.se

Verksamhetschef Myndighet
Christel Bergström
Tfn: 0513-171 56
E-post: christel.bergstrom@herrljunga.se

Enhetschef Barn och Familj
Maria Sjödal
Tfn: 0513- 173 73
E-post: maria.sjodalh@herrljunga.se

Enhetschef Vuxen
Jeanette Sjögren
Tfn: 0513- 171 78
E-post: jeanette.sjogren@herrljunga.se

Verksamhetschef Socialt Stöd
Jennie Turunen
Tfn: 0513-171 87
E-post: jennie.turunen@herrljunga.se

Enhetschef Sysselsättning
Mirnes Voloder
Tfn: 0513- 173 68
E-post: mirnes.voloder@herrljunga.se

Enhetschef Verkställighet
Emma Sjöberg
Tfn: 0513- 171 90
E-post: emma.sjoberg@herrljunga.se

Enhetschef Funktionshinder
Anna Ljungqvist
Tfn: 0513- 171 46
E-post: anna.ljungqvist@herrljunga.se

Verksamhetschef Vård och omsorg
Susanne Johnsen
Tfn: 0513-171 55
E-post: susanne.johnsen@herrljunga.se

Enhetschef Hagen
Siv Hagengrinder
Tfn: 0513- 172 69
E-post: siv.hagengrinder@herrljunga.se

Enhetschef Hemgården
Maarit Eklund-Johnsson
Tfn: 0513- 172 10
E-post: maarit.eklund-johnsson@herrljunga.se

Enhetschef hemsjukvård
Eva Martinsson
Tfn: 0513- 173 43
E-post: eva.martinsson@herrljunga.se

Enhetschef stöd i ordinärt boende (korttid), bemmaningen, dagträffen och natten Hagen
Christina Broberg
Tfn: 0513- 171 77
E-post: christina.broberg@herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Ljung
Ann-Marie Olfwenstam
Tfn: 0513-172 87
E-post: ann-marie.olfwenstam@herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga Tätort
Michaela Hektor
Tfn: 0513- 172 39
E-post: michaela.hektor@herrljunga.se

Enhetschef Hemtjänst Herrljunga Landsbygd
Rickard Larsson
Tfn: 0513- 172 49
E-post: rickard.larsson@herrljunga.se

Tekniska förvaltningen

Samhällsbyggnadschef
Joakim Strömdahl
Tfn: 0513-172 09
E-post: joakim.stromdahl@herrljunga.se

Plan och Byggchef
Emil Hjalmarsson
Tfn: 0513-171 80
E-post: emil.hjalmarsson@herrljunga.se

Miljöchef
Elaine Larsson
Tfn: 0513-171 21
E-post: elaine.larsson@herrljunga.se

Tf Fritidschef
Peter Friman
Tfn: 0513-174 32
E-post: peter.friman@herrljunga.se

Gata och Parkchef
Claes-Håkan Elvesten
Tfn: 0513-171 92
E-post:claes-hakan.elvesten@herrljunga.se

Lokalvårdschef
Marketta Lundström
Tfn: 0513-172 06
E-post: marketta.lundstrom@herrljunga.se

Kost och tvättchef
Irene Andersson
Tfn: 0513-172 17
E-post: irene.andersson@herrljunga.se

Renhållningschef
Mikael Johnsson
Tfn: 0322-600 647
E-post: mikael.johnsson@vargarda.se

Fastighetschef
Tobias Odsvik
Tfn: 0513-172 05
E-post: tobias.odsvik@herrljunga.se