Styrdokument

Här finner du Herrljunga kommuns gemensamma styrdokument. Inom vissa områden är lagstiftningen starkt styrande för den verksamhet som en kommun bedriver och ställer där krav på att kommunen upprättar vissa styrdokument som exempelvis översiktsplan.

Kommunallagen - kommunens ramverk

Kommunallagen är själva ramverket för en kommuns befogenheter Länk till annan webbplats.. Pdf, 203.5 kB. Utöver kommunallagen och annan lagstiftning styrs en kommun av ett antal styrande dokument som den själv har antagit. Kommunens viktigaste övergripande styrdokument är reglementen och kommunfullmäktiges budget.

Är du osäker på vilken typ av styrdokument du söker?

Då kan du leta här i bokstavsordning:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö