Bostadsanpassningsbidrag

Bostadsanpassningsbidrag är ett stöd för dig som har en funktionsnedsättning och som har behov av att ändra din bostad och närmiljö så att den blir så funktionell som möjligt för dig. Du som har funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra i din egen bostad så långt det är möjligt. 

Med hjälp av olika åtgärder kan du till viss del få din bostad anpassad till dina behov så att du kan bo kvar. Du ska kunna förflytta dig, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta dig in i och ut ur bostaden.

För att få bostadsanpassningsbidrag måste du uppfylla vissa krav enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassning. 

Du som har en funktionsnedsättning eller som bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bostadsanpassningsbidrag. Du kan söka hjälp om du hyr din bostad, har bostadsrätt eller eget hus. Om du inte äger din bostad måste du i vissa fall ha din fastighetsägares medgivande för att anpassningen ska få utföras. Det är du som är sökande som själv ska ange vilka åtgärder du söker hjälp för. Åtgärderna ska alltid anges på ansökan eller tydligt hänvisas till om du bifogar en bilaga.

Bostadsanpassningsbidrag utförs bara för att anpassa bostadens fasta funktioner efter dina individuella behov. Till exempel för att du ska kunna ta dig in och ut, förflytta dig mellan olika rum eller använda badrummet och köket. Det är du som söker bostadsanpassningsbidrag som avgör vilka åtgärder du vill ansöka om. Med fast funktion menas sådana föremål som utgör en del av bostaden och som normalt inte tas från bostaden vid en flytt. 

Du kan få hjälp med bland annat:

  • anpassning av trösklar
  • uppsättning av stödhandtag
  • installation av spisvakt
  • ramp för att få bort problemen med trappor, mm
  • Om du byter bostad kan du få hjälp med mindre kostnadskrävande åtgärder. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte till sådana åtgärder som beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig med hänsyn till funktionsnedsättningen.
  • Du kan endast få hjälp att anpassa den bostad där du permanent bor.
    Du kan då inte få hjälp till anpassning av fritidshus. 

Viktigt att tänka på när du ansöker om bostadsanpassningsbidrag

Till ansökan ska du bifoga ett intyg som styrker att behovet av anpassningen är nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning. En arbetsterapeut, som du får kontakt med via din vårdcentral eller Närhälsan Herrljunga rehabmottagning utformar ett sådant intyg och lämna förslag till lämplig lösning, ett så kallat åtgärdsförslag. Beroende på vilken funktionsnedsättning du har kan även ett läkarintyg krävas.