Efter köp

Om du handlat en vara eller tjänst och det sedan är något fel på varan har du som konsument vissa rättigheter. Nedan finns mer information om dessa.

Så här klagar du

  • Reklamera så fort som möjligt men inom två månader efter att du upptäckt felet.  Du har alltid tre års reklamationsrätt.
  • Klaga alltid hos företaget där du köpt varan/tjänsten, i första hand.
  • Om du inte kommer överens med företaget vänd dig till Konsument Borås för råd och information.
  • Framför gärna klagomålet skriftligen.

För fler råd kan du gå in på Konsumentverkets klagoguide.

Dina rättigheter vid fel på varan

Enligt Konsumentköplagen slipper du att bevisa ursprungligt fel i sex månader från köpet. Dessutom har du rätt att reklamera ett fel på en vara upp till tre år efter köpet.

Företaget har i de flesta fall rätt att i första hand försöka åtgärda felet genom lagning. Om felet återkommer, eller lagningen inte lyckas behöver du oftast inte acceptera mer än två försök till lagning av samma fel.

Om företaget inte kan åtgärda felet har de rätt att erbjuda en ny felfri vara.

Är felet väsentligt och inte går att reparera, och ny felfri vara inte erbjuds, har du rätt att lämna tillbaka varan och få tillbaka dina pengar. Är det ett mindre fel har du rätt till prisavdrag. Du behöver inte acceptera ett tillgodokvitto i stället för pengar.

Du har rätt att få ersättning för kostnader som du drabbas av på grund av reklamationen. Det kan till exempel vara ersättning för bilresor och telefonsamtal.