Före köp

Nedan finner du några saker som är bra att tänka på innan ett köp.

  • Spara kvittot och originalförpackningen om du vill ångra dig.
  • Öppet köp finns det ingen lag som ger dig rätt till. Fråga före köpet. Vid öppet köp får du pengarna tillbaka inom viss tid.
  • Bytesrätt är också frivilligt. Istället för pengar får du byta till annan vara eller så får du tillgodokvitto.
  • Garantier är frivilliga att lämna för näringsidkaren. Har du fått garanti på en vara i t. ex. 1 år betyder det att näringsidkaren reparerar varan utan kostnad under året om det inte beror på t.ex. handhavandefel. Efter att den ev. 1-årsgarantin gått ut har du fortfarande rätt att reklamera tillverkningsfel i ytterligare 2 år enligt konsumentköplagen.
  • Vid distansavtal eller avtal som ingås utanför affärslokaler har du i de flesta fall 14 dagars lagstadgad ångerrätt. Ångerrätten gäller exempelvis vid telefonförsäljning,
    e-handel och hemförsäljning.