Att flytta till vård- och omsorgsboende

Funderar du på att ansöka om vård- och omsorgsboende rekommenderar vi ett besök på det/de äldreboende du är intresserad av att flytta till. Att inte kunna bo kvar hemma och behöva flytta till en lägenhet i ett äldreboende/vård- och omsorgsboende innebär en stor omställning.

Det underlättar om du tillsammans med till exempel en närstående börjar förbereda en flytt så gott det går. Kontakta enhetschefen på boendet för information och boka tid för besök. Du får komma och titta på allmänna ytor, men kan inte se lägenheter som någon bor i. När du har beviljats vård-och omsorgsboende kan få ett erbjudande om lägenhet dagen efter beslutet men väntetiden kan också bli längre.

Vård och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende för äldre (särskilt boende) vänder sig till dig som inte längre klarar av att bo hemma. Vård- och omsorgsboende är en biståndsbedömd insats som beviljas dig som har behov av stöd och hjälp som inte kan tillgodoses i ditt ordinarie boende.

På ett särskilt boende har du en egen lägenhet som du hyr av kommunen. Till lägenheten finns det tillgång till gemensamhetsutrymmen såsom vardagsrum och matsal. På boendet finns personal dygnet runt som ska hjälpa och stötta dig i vardagen med det du har behov av.

Vistelse på korttidsplats/sjukhus

Har du beviljats vård- och omsorgsboende och vistas på sjukhus eller korttidsplats kan du inte välja att vänta kvar på sjukhus eller korttidsplatsen utan måste acceptera erbjudandet om lägenhet och flytta in omgående.

Så fördelas platserna

Kommunen har skyldighet att erbjuda dig en lägenhet så fort som möjligt från beslutsdatum. Vår målsättning är att du ska få ett erbjudande inom tre månader.

Lediga lägenheter fördelas utifrån vem som har störst behov av vård-och omsorg. Det är alltså det aktuella behovet, inte vem som väntat längst, som avgör vem som erbjuds en ledig lägenhet. Önskemål gällande boende tillgodoses i den mån som är möjlig. Efter att du har flyttat in finns det möjlighet att ställa sig i byteskö till det boende eller lägenhet du önskar.

Hur går det till när du får besked om ledig plats?

  • Du får besked om en ledig lägenhet av enhetschefen på vård- och omsorgsboendet och ni kommer överens om en tid då du kan titta på lägenheten.
  • Du lämnar besked till enhetschefen/annan ansvarig på boendet senast fyra kalenderdagar efter datumet för erbjudandet om du vistas i din bostad och omgående om du vistas på sjukhus eller korttidsplats.

Inflyttning

Inflyttningen ska ske så fort som möjligt. Bostaden är möblerad med en säng och om behov finns, ett sängbord, övrigt bohag tar du med dig själv. Om du inte kan flytta in med ditt bohag direkt kan du ta med dig det nödvändigaste som sängkläder, hygienartiklar, handdukar och gångkläder. Du kan bo in dig och göra det hemtrevligt efterhand. Det finns telefonuttag i alla bostäder, så du kan ta med din telefon.

Om du har insatser från hemtjänst, trygghetslarm eller dagverksamhet avslutar biståndshandläggaren dessa.

Vad kostar det?

Förutom hyra där el och säng (med sängbord), tillgång till dagstidning på avdelningen samt möjlighet att låna telefon ingår, så betalar du för omvårdnad, mat samt en avgift för förbrukningsartiklar.

Hur mycket du ska betala för omvårdnad beror på din inkomst av tjänst, pension samt kapital. Mer information skickas till dig så fort du har tackat ja till erbjuden lägenhet. För mer information om avgifter se: Avgifter för äldreomsorg.

Läkarbesök, sjukhusvård samt läkemedel ingår inte i avgiften.

Dubbla hyror

Du betalar hyra för din lägenhet från den dagen du tecknar kontrakt. Detta kan innebära att du även får betala hyra under uppsägningstiden för din tidigare bostad. Vid dubbel hyra kan du ansöka om hyresjämkning högst i 3 månader.

Parboende

Det finns möjlighet till parboende för par där bara den ena har ett beslut om särskilt boende. På både Hemgården och Hagen finns en lägenhet med 2 rum som möjliggör boende i samma lägenhet. I övrigt erbjuds paret varsin lägenhet med 1 rum där dessa om möjligt ligger i angränsning till varandra. Om inga lediga lägenheter finns bredvid varandra, kommer paret erbjudas de lägenheter som finns med möjlighet att byta lägenhet när angränsande lägenhet blir ledig. Det är du som har behov av bistånd i form av särskilt boende som kan ansöka om att du vill ha en medboende. Även du som redan bor på särskilt boende kan ansöka om medboende.

För mer information, se riktlinjer för parboende i Herrljunga kommun här intill eller ring din biståndshandläggare.

Kan jag tacka nej?

Om du väljer att tacka nej till erbjuden lägenhet kan du få hjälp i hemmet men detta kan innebära att det blir en betydligt längre väntetid på ett boende, än de tre månader som är vår målsättning. Dock behöver du ha ansökt och fått ett beslut om hemtjänst. Det finns inte möjlighet att vara kvar på en korttidsenhet eller sjukhus, om du väljer att tacka nej. Det är det aktuella behovet som styr, inte vem som väntat längst som avgör. Vem som erbjuds en ledig lägenhet och ditt önskemål tillgodoses först när det är möjligt.

Kontraktskrivning

Hyreskontrakt tecknas när du flyttat in i lägenheten. Enhetschefen upprättar kontraktet i två likalydande exemplar, varav det ena ska undertecknas och återsändas.