Hagen

Hagen är ett vård- och omsorgsboende för dig med kognitiv svikt som är placerat centralt i Herrljunga. Det är gångavstånd till butiker, matställen, café, bank samt närhet till allmänna kommunikationsmedel såsom buss- och tågstation.

Hagen

Foto: Hagen, demensboende

Boendemiljö

Här finns 31 lägenheter på markplan, med möjlighet för parboende i en av dem. De 31 platserna är uppdelade i tre enheter med ett gemensamt kök och sällskapsutrymme till varje enhet.

Lägenheterna består av ett rum med kylskåp och diskbänk. Möjlighet att sätta in egen mikrovågsugn finns. Stor toalett med dusch finns i varje lägenhet samt säng, madrass och sängbord. Övrig inredning som möbler och textilier står ni själva för, för att skapa trivsel & hemtrevnad. Inred helst inte med mattor på grund av snubbelrisk. Uttag för medtagen telefon och tv finns.

För att skapa en sinnesstimulerande miljö för dig som bor hos oss har vi byggt upp mötesplatser på husets gemensamma ytor där man kan samlas och för att umgås i en mysig hemliknande miljö samt att vi har en härlig innergård med ett uterum som används ofta. De gemensamma ytorna används av alla enheterna och av anhöriga/besökare till våra hyresgäster.

Våra mål

På Hagen vill vi förbättra vår verksamhet genom att stärka kvaliteten så den motsvarar dina och dina anhörigas förväntningar och behov. Vi vill skapa en meningsfull tillvaro utifrån dina individuella behov genom vardaglig sysselsättning. Vi vill behålla dina förmågor, hälsa och livskvalitet genom ett rehabiliterande och salutogent synsätt. Socialnämndens värdegrund är en viktig del i vårt arbete.

Aktiviteter

Vardaglig sysselsättning utifrån ditt behov och önskemål är viktigt för oss. Vi anordnar gemensamma aktiviteter regelbundet för den som bor hos oss som exempelvis kafferep, dans, musikunderhållning, gymnastik samt sällskapsspel. Även anhöriga är hjärtligt välkomna att delta i aktiviteterna.

Kost och måltider

Personalen serverar frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kvällsmat och kvällsfika. Måltiderna tillagas i Nyhagaköket som ligger i samma byggnad. Vi ser måltiden som en viktig del i vardagen och som ett tillfälle för social gemenskap och aktivitet för den som bor hos oss.

Kontaktperson

Kontaktpersoner är en viktig del i vår verksamhet, det skapar god kvalité och delaktighet för våra hyresgäster. Kontaktpersonen är den som ansvarar för att du får dina behov tillgodosedda på ett tryggt och säkert sätt, t ex genom en genomförandeplan som upprättas vid inflyttning och kontinuerligt uppdateras. Genomförandeplanen är din (och personalens) ”verktyg” som beskriver vad du behöver stöd och hjälp med samt hur och när du vill få dina behov tillgodosedda/utförda genom egen delaktighet och vid behov i samarbete med personalgruppen så du känner dig trygg i utförandet av insatserna.

Kontaktpersonen håller i alla kontakter runt dig som hyresgärst, till exempel anhöriga och alla inblandade yrkeskategorier.

Besöksadress: Sveagatan 18, 524 30 HERRLJUNGA