Hemgården

Hemgården är centralt beläget i Herrljunga med kort gångavstånd till butiker, bank, matställen & caféer samt allmänna kommunikationsmedel som tågstation och buss.

Boendemiljö

Hemgården är ett äldreboende med 51 lägenheter med möjlighet för parboende i tre av dem. De totalt 51-54 platserna är fördelade på 6 enheter i två våningsplan, varav tre enheter är för personer med demenssjukdom och tre enheter för personer med omfattande omsorgsbehov.

På varje enhet finns gemensam matsal, dagrum/tv-rum samt möjlighet att läsa tidningen, umgås med övriga brukare samt personal.

Varje lägenhet har 1 rum med eget rymligt badrum med dusch och säng. Övrig inredning så som möbler och textiler står ni själva för, för att skapa trivsel. Det finns telefon- och antennuttag till medflyttad egen telefon samt tv.

Våra mål

Vårt mål är att anpassa insatserna efter dina individuella behov och möjligheter detta gör vi genom att arbeta med dina förmågor, hälsa och livskvalitet. Vi arbetar med ett rehabiliterande och salutogent synsätt. Vi försöker att skapa en meningsfull tillvaro för dig.

Aktiviteter

För att skapa en meningsfull tillvaro så är det viktigt med aktiviteter och gemenskap. Varje enhet anordnar sina egna aktiviteter för sina hyresgäster utifrån deras behov och förmåga såsom musikunderhållning, gå till café Hemgården, bakning, promenader och så vidare.

I samlingslokalen vid Hemgårdens huvudentré anordnas regelbundet aktiviteter som till exempel: gymnastik med personal 1 gång i veckan, bingo och gudstjänst som de olika kyrkorna anordnar varannan vecka. Anhöriga är hjärtligt välkomna att delta.

Kost och måltider

Personalen serverar frukost, förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, kvällsmat och kvällsfika. Kosten och måltiderna är en viktig del av vardagen och är ett tillfälle för social gemenskap. Måltiderna tillagas i Nyhagaköket som också ligger i Herrljunga.

Kontaktperson

Kontaktpersoner är en viktig del i vår verksamhet, det skapar god kvalité och delaktighet för våra hyresgäster. Kontaktpersonen är den som ansvarar för att du får dina behov tillgodosedda på ett tryggt och säkert sätt, t.ex. genom en genomförandeplan som upprättas vid inflyttning och kontinuerligt uppdateras. Genomförandeplanen är ditt (och personalens) ”verktyg” som beskriver vad du behöver stöd och hjälp med samt hur och när du vill få dina behov tillgodosedda/utförda genom egen delaktighet och vid behov i samarbete med personalgruppen så att du känner dig trygg i utförandet av insatserna.

Kontaktpersonen håller i alla kontakter runt dig som hyresgärt, till exempel med anhöriga och alla inblandade yrkeskategorier.

Besöksadress: Västergårdsgatan 49 , 52430 Herrljunga