Korttidsplats

På ett korttidsboende får du vård och omsorg dygnet runt under en begränsad tid. Det kan till exempel vara i samband med rehabilitering efter en tids sjukdom eller en olycka, i väntan på annat boende eller för att anhöriga ska få avlösning.

Sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, undersköterskor och vårdbiträde ansvarar tillsammans för vården och omsorgen för dig.

I Herrljunga kommun finns korttiden på Sveagatan 18 i Herrljunga.

På korttiden arbetar vi med

  • rehabilitering och träning
  • avlastning för anhöriga
  • god omvårdnad

För att beviljas en plats på korttid så krävs ett biståndsbeslut.