För dig med demenssjukdom

Demens är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som drabbar hjärnans funktion. Vanliga kännetecken är att den drabbade får sämre minne och successivt allt svårare att klara av vardagliga sysslor.

Kognitiv svikt eller minnesstörning kan bero på en demenssjukdom, men det kan också bero på andra omständigheter eller tillstånd som kan ge demensliknande symtom. Det är därför viktigt att söka hjälp i tid. Demenssjuksköterskan fungerar som en övergripande resurs för personer med demenssjukdom, deras anhöriga och kommunens personal.

Om du eller någon närstående har minnesproblem kan du vända dig till demenssjuksköterskan för vägledning. Du kan få information om sjukdomen eller guidning till rätt instans för att få den hjälp du behöver. Kontakten är kostnadsfri.

Uppdraget för kommunens demenssjuksköterska är att:

  • Ge information och vägledning till invånarna om vilket stöd som finns att få
  • Förmedla kontakt med rätt instans vid behov av hjälp eller stöd
  • Utbilda och handleda personal som möter personer med demenssjukdom i sitt arbete
  • Samverka med andra yrkesgrupper och vara bryggan över verksamhetsgränserna
  • Omvärldsbevaka och utveckla demensvården i kommunen
  • Kvalitetsutveckling

Normalt åldrande kan medföra att minnet försämras, all glömska innebär inte att man fått en demenssjukdom. Om du misstänker att du eller någon du känner håller på att utveckla en kognitiv sjukdom/demenssjukdom ska man alltid vända sig till sin vårdcentral.

Herrljunga kommun erbjuder många olika former av stöd för den som har en demenssjukdom och deras anhöriga. Via länkarna nedan hittar du mer information.