Hjälp och stöd i hemmet

Du som är äldre kan ibland behöva hjälp med vardagliga sysslor som du inte längre kan utföra på ett tryggt och säkert sätt.

Kommunen erbjuder ett antal insatser som kan hjälpa dig att bo kvar hemma på ett säkert och tryggt sätt. För de flesta insatserna krävs ett beslut från biståndshandläggare.

Hemtjänst

Få hjälp i ditt eget hem

Trygghetslarm

Snabb kontakt med personal hela dygnet

Avlösarservice

Avlöser dig som tar hand om någon i din närhet

Bostadsanpassning

Få ditt boende anpassat till dig

Fixartjänst

Få hjälp i ditt eget hem

Matleverans

Ansök om att få matleverans