Avlösarservice

Avlösarservice vänder sig till dig som är anhörig till någon med till exempel en funktionsnedsättning eller demenssjukdom.

Avlösarservice syftar till att ge dig som respektive eller anhörig till någon med en funktionsnedsättning, demenssjukdom eller av psykiskkaraktär egen tid till vila samt egna aktiviteter utanför hemmet. Avlösarservice utförs i det egna hemmet och innebär att en avlösare tillfälligt övertar omvårdnaden. Avlösningen i hemmet kan ske som ett antal timmar per månad, som en regelbunden insats eller vid enstaka tillfällen och den utförs av hemtjänsten.

Avlösarservice är en biståndsbedömd insats som du kan ansöka om hos kommunens biståndshandläggare.