Fixartjänst

Kommunens Arbetsmarknadsenhet kan hjälpa dig över 69 år med olika arbetsuppgifter i hemmet och i trädgården, s.k. fixartjänster, mot ersättning enligt antagen avgiftstaxa.

Exempel på arbetsuppgifter som fixartjänst utför

Inomhus

 • Byte av glödlampor och elsäkringar
 • Dammtorkning
 • Fönsterputsning
 • Mattpiskning
 • Nedtagning och uppsättning av gardiner, lampor och tavlor
 • Städning av golv
 • Torkning av lister, dörrar och skåp- luckor

Utomhus

 • Klippning och trimning av gräsmattor
 • Klippning och ansning av häckar och buskar
 • Rensning av trädgårdsgångar, uppfarter och trädgårdsland från ogräs
 • Räfsning av löv och annat trädgårds-avfall och transport av detta till åter-vinningen
 • Snöröjning och halkbekämpning
 • Vid arbetsanhopningar kan viss väntetid förekomma. Saknas det arbetskraft vid en viss tidpunkt kan Arbetsmarknadsenheten tacka nej till arbetsuppgift.