Hemtjänst

Hemtjänst är en stödinsats i form av service och personlig omvårdnad i hemmet. Hemtjänsten vänder sig till dig som till följd av ålder, funktionshinder eller sjukdom har svårt att klara din vardag på egen hand eller till dig som vårdar en närstående. Beroende på hur just ditt hjälpbehov ser ut kan hjälpen anpassas efter dina förutsättningar.

Vad kan du få hjälp med?

Hemtjänst kan innebära praktisk hjälp med hemmets skötsel, ärenden, inköp. Hemtjänsten kan ge personlig omsorg, till exempel sköta hygien, dusch, hjälp vid måltid, på- och avklädning och förflyttning. Omvårdande insatser kan ges dygnet runt alla veckans dagar. Insatserna planeras och utformas tillsammans med dig som behöver dem, så att du själv kan vara aktiv.

Hemtjänsten kan också hjälpa till med att bryta en isolering och skapa trygghet i ditt hem.

I begreppet hemtjänst ingår även viss ledsagning och avlösning av anhörig

Om hjälpbehovet ökar

För dig som har hemtjänst med ett omfattande hjälpbehov och känner att du inte finner trygghet i det egna hemmet, finns möjligheten att ansöka om äldreboende med större närhet till omvårdnadspersonal hos din biståndshandläggare. Läs mer om våra olika boende för äldre.

Hemtjänstens mål

Hemtjänstens målsättning är att äldre människor ska kunna bo kvar i sina hem under trygga förutsättningar. Därför finns många olika insatser som syftar till att underlätta för dig att bo kvar hemma. Hemtjänsten erbjuder också ett välutvecklat anhörigstöd, ledsagning och en del servicetjänster.

I Herrljunga kommun har vi tre hemtjänstenheter som är uppdelade i tre områden:

  • Herrljunga tätort
  • Herrljunga landsbygd
  • Ljung
Skriv tabellbeskrivning här

Hemtjänsten Herrljunga


Enhetschef Hemtjänsten Herrljunga tätort

0513-172 39

Hemtjänsten Herrljunga tätort

0513-172 56

Enhetschef Hemtjänsten Herrljunga landsbygd

0513-172 49

Hemtjänsten Herrljunga landsbygd

0513-172 58


Skriv tabellbeskrivning här

Hemtjänsten Ljung


Enhetschef Hemtjänsten Ljung

0513-172 87

Hemtjänsten Ljung

0513-172 84