Hemtjänst under semestervistelse i annan kommun

Har du beslutade insatser i form av hemtjänst och planerar att åka på semestervistelse i annan kommun?

Om du under din vistelse i annan kommun har behov av fortsatt hjälp med vissa eller delar av de beslutade insatserna så meddelar du din biståndshandläggare senast 3 veckor innan resan.

Biståndshandläggaren tar därefter kontakt med den kommun där vistelsen ska ske och avtalar de insatser, tidsperiod samt tidsomfattningen som du behöver hjälp med utifrån tidigare beslut.

Aktuella uppgifter om ditt behov och den hjälp du behöver meddelas vistelsekommunen så att du kan få den hjälp du har rätt till.

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i Herrljunga kommun

Personer som vistas tillfälligt i Herrljunga kommun och behöver stöd och hjälp med insatser som är beslutade i hemkommunen har rätt att få hjälpen utförd

Biståndshandläggare från hemkommunen tar då kontakt med vistelsekommunen med en "Begäran om verkställighet" och avtalar de insatser, tidsperiod samt tidsomfattningen som hjälpen ska ges utifrån tidigare beslut.

Begäran ska inkomma i god tid, 3 veckor innan vistelsen, så planering samt administrativ handläggning kan ske för att du på bästa sätt ska få den hjälpen du har rätt till.