Nyckelfri hemtjänst

Herrljunga kommun använder ett digitalt lås vid hembesök hos dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm. Personalens nycklar ersätts av en digital nyckel och du kan fortsätta att använda din vanliga nyckel.

Du som bor i Herrljunga kommun och har hemtjänst, hemsjukvård eller trygghetslarm, får ett nyckelfritt lås monterat på din dörr. Det nyckelfria låset är tryggare för dig och underlättar för personalen, som inte behöver hantera en stor mängd nycklar.

Dessutom kan personalen komma snabbare på larm eftersom de inte behöver åka till en lokal för att hämta din nyckel. En annan fördel är att alla besök registreras så att man i efterhand kan se vem som har låst upp med digital nyckel hos dig.

Vad är nyckelfria lås?

Det är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren i ditt hem. Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Personalen däremot använder en digital nyckel i sin mobiltelefon för att låsa upp. Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låset och det är bara behörig personal som kan använda sig av det.

Låsets utseende

Så här kommer det att se ut på insidan av din dörr. På utsidan syns ingen förändring.

Montering av nyckelfria lås

Du kommer att bli kontaktad av Trygghetstjänsten inom hemtjänsten för att få veta när monteringen sker hemma hos dig. Monteringen utförs av låsmontör som också visar tjänstelegitimation med godkännande från Herrljunga kommun för din trygghet.

De originaldelar som tas bort i ditt lås får du förvara i uppmärkt förvaringslåda. Detta för att låset ska kunna återställas i samma skick som det var innan vredet byttes.

Låssystemet eller monteringen medför inte någon kostnad för dig.

För mer information kontakta Trygghetstjänsten inom hemtjänsten, som nås via kommunens växel 0513–170 00, telefontid vardagar 08.00-12.00.

Varför har kommunen infört nyckelfria lås?

Kommunen har infört nyckelfria lås för att höja säkerheten och kvaliteten samt ge ökad trygghet. Det underlättar personalens arbete då de inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, eftersom de kan öppna med hjälp av en digital nyckel i mobiltelefonen. Systemet registrerar också vem som har låst upp hos dig. Det innebär en bättre kontroll av att du får din hjälp enligt beslutet. Större trygghet och säkerhet för både dig och personalen alltså.

Blir det någon skillnad för mig som jag bör tänka på när jag använder låset?

Nej, ditt lås kommer att fungera precis som vanligt, du låser med vredet eller med din nyckel.

Påverkar det min hemförsäkring?

Nej, det förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen.

Hur lång tid tar monteringen?

Arbetet är klart på 15—20 minuter.

Blir det någon skada på min dörr?

Nej det blir ingen skada på dörren.

Vad händer om personalen tappar sin telefon?

Nyckeln i telefonen går inte använda eftersom den kräver lösenord som bara personalen ifråga känner till. Den spärras också centralt.

Kan vem som helst använda låset för att komma in hos mig?

Nej, endast behörig personal.

Vad händer om det är strömavbrott eller inte finns täckning för mobiltelefonen?

Låset har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med nyckelfritt lås krävs varken nätspänning eller konstant mobiltelefontäckning.

Varför behöver jag lämna nyckel till kommunen?

Om du bara har trygghetslarm behöver du lämna en nyckel för säkerhets skull om det nyckelfria låste skulle gå sönder. Om du dessutom har hemtjänst/hemsjukvård behöver du lämna ytterligare en nyckel. Dessa förvaras inlåsta i nyckelskåp i deras lokaler.

Vad händer om jag flyttar eller säger upp min hemtjänst?

Då återställs ditt lås till samma skick som det var innan vredet byttes. Spara originaldelarna till ditt lås i uppmärkt låda i ditt städskåp.

Hur ofta måste batterierna i låset bytas och vem gör det?

Batterierna håller i ungefär 1 år och systemet varnar innan det är dags att byta. Detta håller kommunen koll på och batteribytet görs av personal från hemtjänsten. Låsenheten drivs av specialbatterier med lång hållbarhet.