Ledsagning

Ledsagning har som syfte att bryta isolering och öka möjligheten till aktiviteter utanför hemmet.

Insatsen är individuellt utformad och har karaktären av personligt stöd, exempelvis: besök hos läkare, frisör och tandläkare, promenad i närområdet eller social gemenskap. Ledsagning kan ingå som en del i ett beslut om exempelvis hemtjänst eller beviljas som en enskild insats.

Ledsagning kan vara avgörande för en äldre människas hälsa och självkänsla. Vid behov kan dock ledsagning inkludera hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid måltider och vid toalettbesök i samband med insatsen. I arbetsuppgifterna ingår inte att utföra uppgifter som normalt omfattas av hemtjänsten, till exempel hjälp med tvätt eller inköp av matvaror.

Ledsagning är biståndsprövat. När du blir beviljad ledsagning kan du ofta få den utförd av dem som hjälper dig med hemtjänst så att du slipper att involvera fler personer i ditt liv.