Trygghetslarm

Ett trygghetslarm kan göra att det känns säkrare att vara i hemmet både natt och dag. Du kan snabbt få kontakt med personal alla tider på dygnet.

Herrljunga kommun har digitala trygghetslarm. Det innebär att trygghetslarmet kommunicerar via IP eller mobilt datanät. I första hand används mobilt datanät.

Larmet består av två delar, en larmklocka och en trygghetstelefon. Larmklockan bär du runt handleden eller i ett band runt halsen. När du larmat ringer larmet till en larmcentral i Malmö. Invänta deras svar även om det kan dröja en stund. Larmpersonalens röst hörs från högtalaren på trygghetslarmet. Svara genom att tala i riktning mot trygghetslarmet. När samtalet avslutas återställs trygghetslarmet automatiskt till utgångsläget. Larmpersonalen tar sedan kontakt med hemtjänsten som i sin tur är de som kommer till dig.

Trygghetslarmen installeras av personal från hemtjänstens larmgrupp.

När trygghetslarmet beviljas måste du lämna en dörrnyckel till hemtjänstpersonalen för att de ska kunna komma in till dig om det händer något och du inte själv kan öppna dörren.

Ansökan om trygghetslarm gör du till biståndshandläggare.