Mörlanda förskola

Från hösten 2021 arbetar Mörlanda förskola med tre avdelningar:
avdelningen Haren, barn födda 2020 och 2021, avdelningen Lilla Björn, barn födda 2017, 2018, 2019 och avdelningen Stora Björn, barn födda 2016, 2017. Vår förskola ligger i anslutning till Mörlanda skola. Samverkan med fritidshemmet sker främst vid jul- och sommarlov.

Mörlanda förskola tillhör Molla/Mörlanda förskoleområde där Molla förskola i Molla också ingår.

Förskolans yttre miljö består av en inhägnad lummig gård med kuperade grönytor, pulkabacke, cykelbana och lekredskap. Här finns också fruktträd, bärbuskar och pallkragar som används för odling. Inom promenadavstånd finns fina naturområden med stigar, gruppplatser, hinderbana och skogsmark.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Vi prioriterar ett temainriktat arbetssätt utifrån barnens intressen och läroplanens olika områden. Undervisningen sker i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Pedagogerna på förskolan är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletternade kommunikation). Genom ett dagligt arbete med TAKK ser vi att detta gynnar alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårgiheter och flerspråkighet. Från vårterminen 2019 prioriterar vi, genom Stiftelsen Håll Sverige Rent och Grön Flagg, ett aktivt arbete för att bidra till en hållbar utveckling.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor
Anna Lilja

anna.lilja@herrljunga.se

0513 - 174 33

Avdelningen Haren


0513 - 174 73

Avdelningen Lilla Björn


0513 - 173 88

Avdelningen Stora Björn


0513 - 174 77