Mörlanda förskola

Mörlanda förskola består av de fyra avdelningarna Haren, Björnen, Älgen och Räven.

Mörlanda förskola ligger i anslutning till Mörlanda skola. Samverkan med fritidshemmet ske främst vid jul- och sommarlov.

På avdelningen Räven finns barn födda 2017 och 2018.
På avdelningen Älgen finns barn födda 2019.
På avdelning Björnen finns barn födda 2020.
På avdelning Haren finns barn födda 2021.

Mörlanda förskola tillhör Molla/Mörlanda förskoleområde där Molla förskola i Molla också ingår.

Förskolans yttre miljö består av en inhägnad lummig gård med kuperade grönytor, pulkabacke, cykelbana och lekredskap. Här finns också fruktträd, bärbuskar och pallkragar som används för odling. Inom promenadavstånd finns fina naturområden med stigar, gruppplatser, hinderbana och skogsmark.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Vi prioriterar ett temainriktat arbetssätt utifrån barnens intressen och läroplanens olika områden. Undervisningen sker i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Pedagogerna på förskolan är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletternade kommunikation). Genom ett dagligt arbete med TAKK ser vi att detta gynnar alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårgiheter och flerspråkighet. Från vårterminen 2019 prioriterar vi, genom Stiftelsen Håll Sverige Rent och Grön Flagg, ett aktivt arbete för att bidra till en hållbar utveckling.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor
Anna Lilja

anna.lilja@herrljunga.se

0513 - 174 33

Avdelning Haren


0513 - 174 73

Avdelning Björnen


0513 - 173 88

Avdelning Älgen


0513 - 174 77

Avdelning Räven


0513 - 174 36

Likabehandlingsplan
Likabehandlingsplan Word, 77.1 kB.