Artikeln publicerades 26 september 2022

Utställning kommunala renhållningsföreskrifter

Herrljunga kommun uppdaterar sina kommunala renhållningsföreskrifter. I enlighet med miljöbalken (1998:808) 15 kap 42 § ställs förslaget ut för granskning under fyra veckor.

Upptaderingen görs framför allt med anledning av att lagstiftningen har ändrats. Begreppet hushållsavfall finns inte längre utan heter nu avfall under kommunalt ansvar.

Eget omhändertagande av latrin har fått en egen paragraf och dokumentet har kompletterats med en utökad sorteringsanvisning som bilaga.

Förslaget grundar sig på ett uppdaterat vägledande dokument från branschorganisationen Avfall Sverige.

Utställningstid är 27 september till och med 25 oktober.

Synpunkter ska inkomma skriftligen till renhållningsavdelningen via Emma Gustafsson senast 25 oktober. Synpunkter kan också mailas till emma.gustafsson@vargarda.se

Herrljunga kommun informerar