Artikeln publicerades 4 december 2020

Uniform på jobbet-dagen

Christel Bergström, verksamhetschef för Myndighet på socialförvaltningen, är en av alla runtom i Sverige som bär uniform på jobbet idag 4 december. Dagen infördes av Hemvärnet för att synliggöra Hemvärnsrörelsen och väcka intresse för Hemvärnet. Men också för att fira Hemvärnsbefäls och -soldaters frivilliga engagemang till förmån för Sveriges försvarsmakt.

Christel Bergström med uniform på uniform på jobbet-dagen

Foto: Christel Bergström, verksamhetschef Myndighet, idag iklädd uniform med anledning av uniform på jobbet-dagen.

Uniform på jobbet-dagen äger, i normala fall, rum den 29 maj varje år. Med anledning av covid-19 är 2020 års uniform på jobbet-dagen flyttad till fredagen 4 december.

Christel är medlem i Svenska Lottakåren som engagerar och utbildar kvinnor för att ta en aktiv roll i händelse av en kris eller störning i samhället.

Varför ville du bära uniform idag?

För mig är det viktigt att öka medvetandet och kunskapen om det stora frivilliga engagemang som finns runt omkring oss utan att vi ser det i vår vardag. Det engagemanget som är nödvändigt för att Sveriges krisberedskap, dess roll i vårt totalförsvar ska fungera.

Vad har du för roll i Lottakåren?

Jag är vice kårchef i Östra Skaraborgs lottakår. Svenska Lottakåren är den enda av de 18 frivilliga försvarsorganisationerna som endast består av kvinnor.