Artikeln publicerades 30 augusti 2023

AI-råd tillsatt för att påskynda AI-utvecklingen i svenska kommuner

Ett nyligen inrättat AI-råd har nu fått i uppdrag att utforma riktlinjer för att accelerera användningen av artificiell intelligens inom Sveriges kommuner.

AI - Ett kraftfullt verktyg för framtidens kommuner

AI är ett verktyg med stor potential att förbättra vårt samhälle och möta framtidens behov inom alla våra kommunala verksamheter. Genom att AI-rådet erbjuder stöd för användning av AI kan kommunerna skapa bättre förutsättningar för en mer effektiv användning av ny teknik, säger Anna Bengtsson, digitaliseringsledare i Herrljunga och Vårgårda kommuner.

Vi ser verkligen ett stort behov av att fler kommuner kommer i gång med användningen av AI och gör det på ett sätt som möjliggör ömsesidigt lärande och samtidigt driver viktiga frågor gemensamt. Detta är en av tankarna med AI-rådet, och vår förhoppning är att vi kan definiera en gemensam riktning för Sveriges kommuner när det gäller strategiskt arbete med AI och därigenom skapa möjligheter för alla kommuner, oavsett storlek, fortsätter Anna Bengtsson att berätta.

Bred representation och samverkan

AI-rådet består av tolv ledamöter som noggrant har valts ut för att ge den bredaste möjliga representationen av Sveriges kommuner. Rådet arbetar i samverkan med AI Sweden och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Nedan är listan över rådets medlemmar:
Katarina Lagerqvist, digitaliseringschef, Kristinehamn
Anna Bengtsson, digitaliseringsledare, Herrljunga/Vårgårda
Stefan Eriksson, utvecklingsledare digitalisering, Gagnef
Iwona Carlsson, digitaliseringschef, Kungsbacka
Birgitta Zaar, kontorschef socialtjänsten, Värmdö
Frédéric Rambaud, digitaliseringsstrateg, Strängnäs
Fredrik Edholm, digitaliseringsstrateg, Skövde
Mathias Andersson, datavetare/AI-ledare, Helsingborg
Mårten Lindskog, AI-samordnare, Stockholm
Fredrik Hallgren, utvecklingsledare AI, Göteborg
Jari Koponen, programansvarig Handlingsplan för digitalisering, Sundsvall
Torbjörn Svedung, CDO/CISO, Mellerud

Målen för AI-rådet

Rådets huvudsakliga fokus är att hantera strategiska frågor som berör Sveriges kommuner och som är kopplade till Artificiell Intelligens.

Dess mål är tvåfaldiga:
-Identifiera och prioritera användningsområden, behov och strategiskt relevanta frågor som ökar användningen av AI för värdeskapande inom svenska kommuner.

- Utarbeta rekommendationer för konkreta initiativ som främjar användningen av AI inom kommunal sektor.

Herrljunga och Vårgårda kommuner engagerade i framtidens kommuner med AI

Herrljunga och Vårgårda kommuner är stolta över att spela en central roll i Sveriges kommuns framsteg när det gäller AI-utveckling och ser fram emot att arbeta tillsammans med andra kommuner för att forma en blomstrande framtid med AI som en nyckelkomponent, med hjälp av Anna Bengtsson, som en av AI-rådes representanter.