Politik och demokrati

Illustration av en samling människor

Kommunstyrelsen

Protokoll och kallelser, sammanträdesdatum och kontaktinformation till politiker i kommunstyrelsen.

Våra politikerlänk till annan webbplats

Förtroendemannaregister- sök och hitta information om våra politiker

Kommunfullmäktige

Protokoll och kallelser, sammanträdesdatum och kontaktinformation till politiker i kommunstyrelsen.

Herrljungas Youtubekanal

Kommunfullmäktige på YouTubelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Herrljunga kommuns Youtubekanal

Nämnder

Bildningsnämnden, bygg-och miljönämnden, krisledningsnämnd, servicenämnd, socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden.

Så här kan du påverka

Lämna en synpunkt eller medborgarförslag.