Politik och demokrati

Kommunstyrelsen

Protokoll och kallelser, sammanträdesdatum och kontaktinformation till politiker i kommunstyrelsen.

Våra politiker Länk till annan webbplats.

Förtroendemannaregister- sök och hitta information om våra politiker

Kommunfullmäktige

Protokoll och kallelser, sammanträdesdatum och kontaktinformation till politiker i kommunstyrelsen.

Nämnder

Bildningsnämnden, bygg-och miljönämnden, krisledningsnämnd, servicenämnd, socialnämnden, tekniska nämnden och valnämnden.

Så här kan du påverka

Lämna en synpunkt eller medborgarförslag.