Klimat 2030

"Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" är en kraftsamling som drivs av Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med många andra aktörer.

Västra Götaland har ett av de mest ambitiösa regionala klimatmålen i Sverige: att vi år 2030 ska vi vara en fossiloberoende region. Det innebär att utsläppen av växthusgaser ska minska med 80 procent från 1990 års nivå till år 2030. Dessutom ska utsläppen av växthusgaser från västsvenskarnas konsumtion minska med 30 procent jämfört med 2010 års nivå, oavsett var i världen de sker. Herrljunga kommun är en del i detta arbete genom sitt deltagande och engagemang!

Vårt åtagande

Herrljunga kommun ska verka för:

 • Minskade utsläpp av koldioxid.
 • Effektiv användning av energi och bränslen.

Kommunernas klimatlöften

Inför år 2021 lanserades ”Kommunernas klimatlöften”. Herrljunga, tillsammans med många andra kommuner i Västra Götaland, antog valfria löften för att skruva upp det befintliga klimatarbetet.

Löftena, totalt 20 stycken, är konkreta i sin utformning och arbetet förväntas kunna utföras under ett enskilt år.

För 2021 antog Herrljunga sex löften och vi uppfyllde redan ytterligare tre löften. Vid slutet på året uppfyllde vi fem löften totalt och hade kommit igång med arbetet med resterande fyra löften som antagits.

Inför 2022 omformades löften något. Några kvarstår, några har omvandlats eller bytts ut. Herrljunga har antagit nio löften i år och uppfyller ytterligare ett av 2022 års löften sedan tidigare. Flera av kommunen förvaltningar är nu i full gång med arbetet att uppfylla löftena!

Antagna klimatlöften inför 2022

 • Våra nya personbilar är klimatbonusbilar
 • Vi ställer krav i upphandling för transportdelen i nya avtal
 • Vi analyserar inköpens klimatpåverkan och ställer krav i prioriterade upphandlingar
 • Vi möjliggör cirkulära arbetskläder
 • Vi använder cirkulära möbler
 • Vi bygger i trä
 • Vi arbetar med återbruk av byggmaterial
 • Vi har en koldioxidbudget
 • Vi arbetar aktivt med invånarnas engagemang för klimatet

Du kan läsa mer om Klimat 2030 och Kommunernas klimatlöften här: Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om Länk till annan webbplats..

Arbetet med 2021 års klimatlöften blev framgångsrikt. Många kommuner genomförde ett antal konkreta åtgärder, och arbetet beräknas ha haft mätbar effekt på utsläppen av koldioxid. Även kommuner blir bättre av att peppa varandra! Detta firades med en livesändning den 15 december 2021, där även 2022 års löften presenterades. Du kan se den i efterhand på Klimat 2030s hemsida Länk till annan webbplats..