Sotning och brandskyddskontroll

Sotning utförs i Herrljunga kommun av Herrljungasotaren. Du behöver inte själv hålla ordning på när detta ska ske utan det sker efter fastställd tidsintervall, beroende på vilken typ av anläggning som ska sotas.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen räknas som myndighetsutövning och är idag separerad från rengöringen (sotningen) vilket innebär att de två momenten utförs vid olika tillfällen.

Brandskyddskontrollen omfattar kontroll av eldningsanläggningars konstruktion och de byggtekniska detaljer som rör pannrum, skorstenar, takstegar med mera.

Sota själv

Fastighetsägare har möjlighet att ansöka om att sköta sotningen själv eller överlåta detta till en annan än kommunens avtalsenliga sotare. Villkoren för att dispens skall medges är att den som skall utföra sotningen:

  • Själv äger och bor i fastigheten.
  • Har tillräckliga kunskaper om anläggningen och hur rengöringen går till.
  • Har grundläggande brandkunskaper.
  • Har fysisk förmåga att genomföra rengöringen på ett säkert sätt.

Kontaktuppgifter Herrljungasotaren

Tfn: 0771-57 50 00
Epost: herrljunga@sotargruppen.se, gert@sotargruppen.se