Företag och organisation

Ett företag eller en organisation har ett tydligt ansvar för att upprätthålla en god brandsäkerhet. De lagar som reglerar detta är lag (2003:778) om skydd mot olyckor avseende brandsäkerhet samt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

För att du som bedriver verksamhet ska kunna ta ditt ansvar krävs någon form av systematiskt brandskyddsarbete, det vill säga ett planerat sätt att se till att det egna brandskyddet fungerar.

Herrljunga räddningstjänst utför regelbundna tillsyner. Vi har då möjlighet att upptäcka vissa brister, men det ger aldrig ett heltäckande skydd. Vi åker givetvis ut om en olycka skulle inträffa, men vi kan inte hindra olyckor. Detta kan bara det egna företaget eller organisationen göra.