Enskilda samtal

Har du behov av att samtala om din livssituation?


Det finns möjlighet till enskilda samtal med kommunens anhörigsamordnare. Under samtalet kan du berätta hur du har det, hur du mår, svåra saker, roliga saker eller vad som känns viktigt för dig vid mötet.
Samtalet sker hos anhörigsamordnaren eller hemma hos dig. Det är kostnadsfritt att få stöd och råd och samtalen journalförs inte.


Anhörigsamordnaren har tystnadsplikt.

 

Vatten, skog och himmel