Rehabilitering

Kommunen erbjuder patienter inskrivna i hemsjukvården rehabiliterande insatser.

Vi tror på idén att träning bäst bedrivs i det egna hemmet där man känner sig trygg och är van att röra sig.

I vårt kommunrehabiliteringsteamet ingår:

  • Arbetsterapeut
  • Sjukgymnast
  • Undersköterskor

Vad kan Kommunrehabiliteringsteamet hjälpa till med?

Stöd och råd efter hemkomst från till exempel sjukhusvistelse. Den individuella träningen i hemmet kan bestå av:

  • Gångträning inom- och utomhus
  • Förflyttningar till exempel att komma i och ur säng
  • Träning för att klara sin dagliga hygien, att klä av och på sig samt toalettbestyr
  • Olika dagliga sysslor

Kommunrehabiliteringen finns tillgängligt varje dag mellan kl. 7 och 16. All träning sker under trygga former med kompetent personal. Vid behov kan man sedan få stöd av hemtjänsten med fortsatt träning.

Hjälpmedel

Behöver du hjälpmedel? Det kan t.ex. vara en rollator, duschstol eller rullstol. Vänd dig i första hand till din vårdcentral.