Brandsäkerhet i hemmet

Brandsäkerhet handlar om att se till att det inte börjar brinna genom att vidta olika förebyggande åtgärder. Det handlar också om att se till att konsekvenserna av en eventuell brand blir så små som möjligt.

Ett bra brandskydd är att tidigt bli varnad om att brand har uppstått genom att ha till exempel brandvarnare. Om larmet ändå går ska du veta hur du ska agera. Bra utrustning för att kunna göra en insats vid brand är till exempel en handbrandsläckare och en brandfilt.

Brandvarnare

Brandvarnare är en självklarhet i din bostad. Brandvarnaren ger dig ett tidigt larm så att du kan släcka branden, begränsa brandens spridning eller utrymma i tid. Räddningstjänsten rekommenderar att du har en brandvarnare i varje rum. Brandvarnare räddar liv.

Brandfilt

Brandfilt är bra komplement till brandvarnare. Med en brandfilt kan du enkelt släcka mindre bränder i din bostad.

Handbrandsläckare

Räddningstjänsten rekommenderar att du har en pulversläckare på minst 6 kg i hemmet.

Spisvakt

Många bostadsbränder startar vid spisen. En spisvakt har en inbyggd brandvarnare. Den reagerar på kraftig rök eller på kraftig ökad temperatur, ofta i kombination med en rörelsevakt. På detta vis kan spisvakten bryta strömmen till spisen innan ett tillbud hinner utveckla sig till en riktig brand.

Om det börjar brinna

I en stressig situation kan det vara bra att hålla sig till ledorden: rädda, varna, larma och släck. Då blir viktiga åtgärder gjorda i rätt ordning.

 • Rädda först dem som är i livsfara, utan att utsätta dig själv för fara. Tänk på att den giftiga röken stiger uppåt.
 • Varna alla som hotas av branden så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Möt upp räddningstjänsten när de kommer.
 • Släck branden om du bedömer att du klarar det. Stäng in branden.

Om det brinner i din lägenhet

Om det brinner i din egen lägenhet ska alla ta sig ut. Stäng ytterdörren så hindrar du branden från att spridas och giftig rök från att välla ut.

Om det brinner i någon annans lägenhet

Om det brinner i någon grannes lägenhet och det finns rök i trapphuset ska du stanna i din lägenhet. Där är du säker i upp till en timme. Gå absolut inte ut i trapphuset! Det kan räcka med några andetag av brandrök för att du ska bli medvetslös. Ring 112 och larma räddningstjänsten. Ställ dig vid ett fönster eller balkong så kan räddningstjänstens personal se dig.

Trapphus

Tips för att minska risken för brand i trapphus och soprum

 • Förvara inte brännbart material som till exempel möbler, tidningspapper eller annat skräp i trapphuset, källaren eller andra liknande utrymmen.
 • Se till att dörrarna till vind, källare och garage alltid hålls låsta.

Levande ljus

Kvarglömda ljus är en vanlig orsak till bostadsbränder.

 • Lämna inte ett rum med levande ljus utan att släcka dem först.
 • Låt inte barn eller husdjur vara ensamma med levande ljus.
 • Se till att ljusstakar står stadigt och är av obrännbart material. Undvik dekorationer eller ljusmanschetter som kan ta eld.
 • Låt tända ljus stå på säkert avstånd från gardiner eller annan inredning som lätt kan antändas.

Elektronik

Kontrollera elutrustningen i ditt hem. Se till att kontakter inte glappar och att sladdar inte är i kläm.

 • Glödlampor kan bli varma och ska därför inte täckas över eller stå för nära brännbar inredning. Se till att du använder rätt watt till rätt ljuskälla.
 • Använd timer eller dra ur kontakten när du använt kaffekokare, brödrost eller andra hushållsapparater.
 • Använd endast torktumlare, disk-och tvättmaskin när du är hemma och vaken.
  Håll rent bakom TV, vitvaror och tvättmaskin. Rengör torktumlaren regelbundet.
  Använd inte elektriska värmefiltar eller liknande när du ska sova, följ tillverkarens instruktioner.
 • Ladda inte elektronisk utrustning i sängar, fåtöljer eller soffor.
 • Om det börjar brinna i en elektrisk apparat ska du alltid dra ut kontakten först. Därefter ska du försöka släcka branden och om möjligt försöka ta ut apparaten i det fria.

Köksbränder

Många bostadsbränder börjar i köket. En av de vanligaste brandorsakerna är torrkokning. Fett eller oljor börjar brinna när temperaturen blir hög.

 • Håll rent och förvara inte föremål på eller omkring spisen.
 • Lämna aldrig något på spisen när du går från köket.
 • Kontrollera att spisen är avstängd när du går hemifrån eller går och lägger dig.
 • Gör regelbundet rent filtret i din spisfläkt. Elden kan sprida sig och antända fettet i fläkten.
 • Installera timer till spis och kaffekokare. Timern bryter strömmen efter en viss tid och minskar risken för brand.
 • Har du glömt eller varit på väg att glömma något på spisen kan det vara bra att installera en spisvakt. Det är en elektronisk utrustning som bevakar spisen och bryter strömmen vid risk för brand. Det finns även spisvakter med automatiska släcksystem.
 • Om det börja brinna i en kastrull/stekpanna – kväv elden med ett lock eller brandfilt och flytta bort den från plattan.
 • Häll aldrig vatten i kastrullen/stekpannan om det är fett eller olja som brinner. Vattnet förångas häftigt och brinnande och kokande olja skvätter. Detta kan leda till både brännskador och brand.

Elda i kamin eller öppen spis

Brand kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken till brand i villor och småhus. Det finns fyra viktiga saker att tänka på när det gäller eldstäder:

 • Köp rätt produkt för rätt ändamål
 • Installera rätt
 • Elda rätt
 • Sota regelbundet och ta hand om askan