Visselblåsarfunktion

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. I vår visselblåsartjänst kan du lämna en rapport om misstanke om allvarliga missförhållanden.

Hur fungerar visselblåsarfunktionen och när ska den användas?

Visselblåsarfunktionen är till för dig som är anställd eller har en arbetsrelaterad koppling till kommunen. Här kan du anonymt höra av dig om du misstänker missförhållanden, att något inte gått rätt till eller om du tror att ett brott kan ha begåtts av någon som jobbar inom kommunen eller i ett kommunalt bolag. Detta kan exempelvis vara muta, bedrägeri, stöld, jäv, olämplig bisyssla eller en situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin befattning. Det kan också handla om närstående som gynnas, lagbrott eller allvarliga avvikelser från interna riktlinjer och regler i tjänsten.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering. Den är inte heller lämplig för att rapportera känsliga HR-frågor som är kopplade till enstaka individer. Vid ärenden av denna typ ska du istället kontakta din närmaste chef eller chefens chef. Om det inte känns rätt kan du vända dig direkt till personalenheten eller en facklig företrädare.

Information om behandling av personuppgifter

Här följer information om den personuppgiftsbehandling som sker i samband med vår hantering av visselblåsningsärenden samt dina rättigheter som registrerad. Personuppgiftsbehandling_visselblåsarfunktion Pdf, 150.7 kB.

Gör en anmälan om missförhållande

Vi har anlitat en oberoende mottagarfunktion som hanterar vårt rapporteringssystem för att bibehålla en oberoende och självständig hantering av rapporterna. Alla inkomna rapporter och meddelanden hanteras på ett sätt som säkerställer konfidentiell behandling av din identitet. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att göra en anmälan om missförhållanden behöver du besöka Qnisters e-tjänst.
För att säkerställa din anonymitet bör du undvika att lämna en anmälan medan du är ansluten till kommunens wifi-nätverk.

Länk till e-tjänst

Kopiera in texten nedan till adressfältet i din webbläsare för att komma till e-tjänsten: https://whistle.qnister.com/herrljungakommun/sv-SE

Du kan också välja att tala in en rapport på tel: +46 36-330 07 40

Poster

Du kan också ladda ner Qnisters poster som innehåller länk och QR-kod till anmälan.
Poster med svensk text Pdf, 1.2 MB.

QR-kod för länk till visselblåsarfunktion

QR