Fullmäktigeberedning

Fullmäktigeberedningen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige med att ta fram ett förslag till ny politisk organisation med anledning av bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunfullmäktige beslutade den 9 mars 2020 att slå ihop bygg- och miljöförvaltningen och tekniska förvaltningen till en samhällsbyggnadsförvaltning. I samband med beslutet tillsattes en fullmäktigeberedning med uppdrag att föreslå de förändringar i kommunens politiska organisation som bildandet av samhällsbyggnadsförvaltningen kräver. Fullmäktigeberedningen ska även lämna förslag om hur nämnderna ska organiseras och vilka uppgifter varje nämnd ska ha. En fullmäktigeberedning är ett tillfälligt eller permanent politiskt organ som inrättas av kommunfullmäktige i syfte att bereda ett visst ärende eller en grupp av ärenden innan kommunfullmäktige beslutar. Att bereda innebär att utreda olika delar av en fråga (exempelvis ekonomi, laglighet och olika lösningar) och ta fram ett beslutsunderlag.

Fullmäktigeberedningens förslag ska behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10 november 2020.

Sammanträdestider 2020

2 juli

Kallelser 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Protokoll 2021

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kallelser 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-06-09 kallelse fullmäktigheberedningen.pdf Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster. 3.9 MB 2020-06-02 11.10
2020-07-02 kallelse fullmäktigheberedningen.pdf Pdf, 2.9 MB, öppnas i nytt fönster. 2.9 MB 2020-06-25 14.16
2020-09-23 kallelse fullmäktigheberedningen.pdf Pdf, 4.6 MB, öppnas i nytt fönster. 4.6 MB 2020-09-16 14.48

Protokoll 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2020-06-09 protokoll fullmäktigeberedningen.pdf Pdf, 814.1 kB, öppnas i nytt fönster. 814.1 kB 2020-06-10 09.15
2020-07-02 protokoll fullmäktigeberedningen.pdf Pdf, 902.6 kB, öppnas i nytt fönster. 902.6 kB 2020-07-02 19.16
2020-09-23 protokoll fullmäktigeberedningen.pdf Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. 1.6 MB 2020-09-24 12.09