Fler sätt att påverka

Det finns många olika sätt du som invånare kan påverka och engagera dig, här hittar du information och länkar till en hel rad olika sätt att påverka.

Kontakta politikerna

I Herrljunga kommun finns cirka 130 politiker med olika uppdrag. I vårt förtroendemannaregister hittar du namn och kontaktuppgifter till de politiska representanterna i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Kontakta kommunens tjänstepersoner

Har du praktiska frågor om kommunens service är du välkommen att kontakta den aktuella förvaltningen som ansvarar för frågan. Kontaktuppgifter finns oftast presenterade på sidorna annars går det så klart bra att kontakta kommunens kundtjänst på tfn. 0513-170 00.

E-post till kommunen

Vill du skicka e-post till kommunen så kan du använda dig av följande adress: herrljunga.kommun@herrljunga.se Då tar vår registrator hand om det och skickar det vidare till rätt instans i den kommunala organisationen.

Engagera dig i en förening eller i ett politisk parti

På fliken Partier och gruppledare hittar du kontaktuppgifter till de politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige och i föreningsregistret hittar du kontaktupggifter till olika föreningar i Herrljunga kommun, se Relaterad information.

Rösta i de allmänna valen

I Sverige är det kommunalval vart fjärde år. Då väljer kommuninvånarna vilka politiker som ska representera dem i kommunfullmäktige. Du får rösta i kommunalvalet om du är kommuninvånare, har fyllt 18 och antingen är:

  • Svensk medborgare,
  • Utländsk medborgare som har bott i Sverige i minst tre år, eller
  • Norsk, isländsk eller EU-medborgare som bott i Sverige i minst 30 dagar.

Läs mer på Valmyndighetens hemsida.

Statistiska centralbyrån SCB

SCB är en källa till massor av information. Där kan du jämföra vår kommun med andra kommuner vad gäller befolkningstäthet, inflyttning och folkökning med mera med mera.

Läs om aktuella frågor

Om du är intresserad av att se vilka politiska frågor som behandlas i kommunen kan du läsa handlingar, protokoll och kallelser från de olika nämnderna.

Besök kommunfullmäktiges möten

Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga. Du som kommuninvånare är välkommen att följa diskussionerna som åhörare. Fullmäktige har cirka tio sammanträden om året, se Relaterad information för när det är möten.