Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden sammanträder först i samband med extraordinär händelse i fredstid.

Krisledningsnämnden finns för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser samt de övriga uppgifter som regleras i lagen om kommuners och landstingens åtgärder inför och vid extra ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Extraordinär händelse

Med extraordinär händelse menas en händelse som avviker från det normala. Det kan innebära en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och som kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

Politiker i krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare från kommunstyrelsen. Ordförande och vice ordförande är:

Politiker i krisledningsnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Krisledningsnämndens sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Kallelser

För närvarande finns det inga kallelser för denna nämnd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Protokoll

För närvarande finns det inga protokoll för denna nämnd.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp