Internservicenämnden

Internservicenämnden ansvarar för fastigheter, kostservice, lokalvård och tvätteri. Internservicenämnden ansvarar också för projektering, upphandling och genomförande av fastigheter och anläggningar.

Sammanträdestider 2023

9 februari

2 mars

30 mars

4 maj

8 juni

31 augusti

5 oktober

2 november

7 december