Kultur- och fritidsutskottet

Kultur- och fritidsutskottet bereder ärenden som handlar om kommunens kultur- och fritidsverksamhet inför beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Utskottet ansvarar också för folkbibliotek, stöd till föreningar och simhallen i kommunen.

Politiker i kultur- och fritidsutskottet 

Kultur- och fritidsutskottet består av 5 ledamöter och 3 ersättare. Ordförande och vice ordföranden är:

Politiker i kultur- och fritidsutskottet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utskottets sammanträden är inte öppna för allmänheten.

Sammanträdestider 2024

22 januari

19 februari

18 mars (Inställt, inget sammanträde)

15 april

20 maj

17 juni

23 september

21 oktober

18 november

16 december